Vyberte stranu
ambrela logo
Máš rád cudzokrajnú kuchyňu
ale všetko cudzie ti leží v žalúdku?
ambrela logo
Fandíš farbám svojho klubu
ale nenávidíš hráčov za ich vlastnú?
ambrela logo
Skús to zmeniť
Veď rôznorodosť nás vzájomne obohacuje a posúva vpred
Slider

Všetci sme iní

V tom sme rovnakí

Ľudská diverzita a spolužitie rozdielnych ľudí je zdrojom nových myšlienok, nápadov, chutí, ale aj výziev. Jediný spôsob, ako spolu dokážeme nažívať a prosperovať, je byť k sebe tolerantní.

Naučme sa akceptovať iné názory, kultúry, farby pleti a náš život sa stane príjemnejším a pestrejším. Príjmime ich s úctou a rešpektom, s akou by sme aj my chceli byť vo svete prijatí. Veď rôznorodosť nás vzájomne obohacuje a posúva vpred.

Tváre migrácie je iniciatíva (súčasť projektu Globálne ciele a migrácia) Platformy rozvojových organizácií – Ambrela, ktorej cieľom je rozšíriť na Slovensku povedomie o rôznorodosti, tolerancii a tiež vysvetliť dôvody i výhody spolunažívania ľudí z odlišných kultúr cez konkrétne životné príbehy.

Rozmanitosť

nám je pochuti

Pizza, hamburger, pho, kari či kebab. Cudzokrajné chute nám dávno nie sú cudzie. Bez nich by bol náš svet fádnejší. Prečo potom mnohí neakceptujú inú kultúru a ľudí, ktorí nám ich priniesli? Skúsme to zmeniť.
Veď iná kultúra a zvyky môžu náš život príjemne okoreniť.

Tolerancia je

Fair-play

Na ihrisku je to súboj my vs. oni. Mimo neho musíme ťahať za jeden povraz, všetci sme jeden tím. Čím viac je naša spoločnosť rôznorodá, tým viac bude i pestrejšia, silnejšia, bohatšia. Buďme tolerantní a správajme sa k ostatným športovo. A vyhrávame my všetci – spolu.

Aj Slováci

migrujú

Za posledných 150 rokov emigrovalo zo Slovenska až milión Slovákov a Sloveniek.

Dnes sa vo svete hlásia ku slovenským koreňom až dva milióny ľudí. Aj v súčasnosti odchádzajú naši blízki zo Slovenska za prácou, štúdiom a lepším životom. Tiež chcú, aby sa k ním ľudia vo svete správali s úctou a rešpektom.

migranti na pláži

Zaujímavosti

O migrácii

Migrácia je stará ako ľudstvo samo

Prvá migrácia začala asi pred 1,8 miliónmi rokov keď predchodca moderných ľudí Homo erectus prvýkrát migroval z Afriky do Eurázie. Odvtedy sme my ľudia osídlili celú planétu. Až 3 % svetovej populácie žijú v inej krajine, ako sa narodili.

Veľká časť migrujúcich je zložená zo žien a detí

Mnohí migrujúci ľudia chcú nájsť v novej domovine lepší život pre seba a svoje rodiny. Nejde o mladých slobodných mužov, ale často sú to neplnoleté osoby bez sprievodu a polovica z migrujúcich sú ženy. Chcú sa vzdelávať, pracovať, uplatniť sa. V roku 2017 migranti poslali späť do krajiny svojho pôvodu spolu až 600 miliárd dolárov – približne 15 % svojich zárobkov. To je asi 3x viac ako celá oficiálna rozvojová pomoc.

hranice

Prejavy zmeny klímy výrazne ovplyvňujú migráciu

Extrémne suchá, horúčavy, časté záplavy, zničené úrody, neobývateľné miesta – to sú podmienky, ktoré spôsobujú hlad, chudobu a zvyšujú migráciu. Najmä v oblastiach, kde sú ľudia odkázaní na poľnohospodárstvo.

S migráciou rastú aj inovácie

Až 40 % z 500 amerických spoločností založených v roku 2017, založili imigranti alebo deti imigrantov. Aj spoluzakladateľ Google, Sergey Brin, emigroval zo Sovietskeho zväzu.

migranti otec a syn

Migrácia prebehla predovšetkým v rámci tzv. rozvojových krajín

Nie všetci migrujúci ľudia smerujú na západ. Zo správy OSN z roku 2018 vyplýva, že tzv. rozvojové krajiny hostia 21,7 milióna migrantov, zatiaľ čo EU a USA dohromady “len” 3,6 milióna migrantov.

Desať krajín, ktoré prijali najviac migrantov:
Turecko, Pakistan, Libanon, Irán, Uganda, Etiópia, Jordánsko, Keňa, Kongo, Nemecko.

Migrácia nie je voľbou, ale otázkou prežitia

Podľa odhadu OSN z roku 2016 asi 66 miliónov ľudí opustilo domov z dôvodu prenasledovania, konfliktov, násilia a porušovania ľudských práv. Viac ako 40 miliónov z nich je presídlených, migruje v rámci vlastnej krajiny.

Migrácia je dôsledkom nerovností

Absencia vzdelania, zdravotnej starostlivosti či pracovných príležitostí vedú ľudí k ťažkým rozhodnutiam a zúfalým krokom. Migrácia by mala byť voľbou, nie núdzovým plánom.

Zapojené organizácie Ambrely

Zastrešujúce témy migrácie

Slovenská katolícka charita
Slovenská katolícka charita sa projektom MIND zamerala na zvyšovanie povedomia o fenoméne migrácie, integrácie a napĺňania Globálnych cieľov. Súčasťou bola celoeurópska kampaň Čo je domov?’ o dôvodoch migrácie a význame slova domov. V Iraku a Libanone zasa pomáha pri reintegrácii presídleným osobám a rodinám.

 

človek v ohrození logo
Človek v ohrození vytvára vzdelávacie materiály od predmetových príručiek, cez obsahové, až po prácu s dokumentárnym filmom. V rámci festivalu Jeden svet prináša pestrosť migračných skúseností ľudí naprieč svetom. Humanitárnymi a rozvojovými projektmi na Ukrajine a v Libanone tiež podporuje ľudí, ovplyvnených vojnovými konfliktmi.
logo erko
eRko cez kolednícku zbierku Dobrá novina zlepšuje projektmi rozvojovej spolupráce životné podmienky ľudí v Subsaharskej Afrike. V druhom najchudobnejšom regióne Ugandy napríklad rozvíja podnikateľské aktivity obyvateľstva, aby nebolo nútené odísť za prácou do iného mesta či inej krajiny.
logo slovenská humanitná rada
Slovenská humanitná rada sa cez projekt ‘Naši utečenci’ a ďalšie aktivity snaží prispieť k zlepšovaniu starostlivosti o žiadateľov a žiadateľky o azyl v SR, a to formou poskytovania základných, doplnkových a sprievodných služieb. Tiež napomáha pri integrácii osôb s udeleným azylom a poskytnutou doplnkovou ochranou na trhu práce, v sociálnej a zdravotnej oblasti aj v školskej integrácii v SR.
logo Nadácia Milana Šimečku
Nadácia Milana Šimečku napomáha budovať spoločnosť, ktorá oceňuje rozmanitosť a vytvára podmienky na rozvoj každého jednotlivca, jednotlivkyne bez ohľadu na pôvod. Ich festival [fjúžn] zahŕňa kultúrno-spoločenské podujatia, zamerané na tému migrácie a života cudzincov, cudziniek v SR.

Kampaň

v médiách

Ďalšie video z kampane Tváre migrácie otvára diskusiu o rasizme v slovenskom futbale

Platforma rozvojových organizácií – Ambrela čelila po uverejnení videa o rozmanitosti cudzokrajných chutí a o rešpekte k ľuďom stovkám nenávistných komentárov. Takéto vyjadrenia iba potvrdili, ako dôležité je takéto témy prinášať aj mimo tzv. ‘mimovládkarskej bubliny’.

Rozhlasová relácia Srdce Európy o kampani Tváre migrácie

Náš kolega, projektový manažér, Milan Zbořil, hovoril o tom, kto je považovaný za migranta, že všetci poznáme vo svojom okolí migrujúcich ľudí, a že nie je dôvod sa tohto označenia báť.

Ambrela v kampani ukazuje, že rozmanitosť nám je pochuti

Kampaň ‘Tváre migrácie‘ je jedným z výstupov európskeho projektu Globálne ciele a migrácia, ktorého je Platforma rozvojových organizácií – Ambrela za Slovensko súčasťou.

Šéf Ambrely o kampani Tváre migrácie pre Radio Slovakia international

Pre anglicky hovoriace Radio Slovakia international náš výkonný tajomník, Daniel Kaba, vysvetlil, prečo sme si pre dve naše osvetové videá vybrali práve oblasti gastronómie a športu

Ambrela v kampani ukazuje, že rozmanitosť nám je pochuti

Kampaň ‘Tváre migrácie‘ je jedným z výstupov európskeho projektu Globálne ciele a migrácia, ktorého je Platforma rozvojových organizácií – Ambrela za Slovensko súčasťou.

Teraz.sk: Platforma Ambrela cez sériu videí priblížili tému migrácie a rozvoja

Ambrela štartuje vo februári so sériou videí sprevádzaných online diskusiami k téme migrácie a rozvoja. Prvé video má názov Rozmanitosť nám je pochuti.

Kampaň tváre migrácie podporili

Donori:

logo EuropeAid
logo SlovakAid
logo tváre migrácie
logo dear
logo tváre migrácie

Aktivita je súčasťou projektu SDGs and Migration – Multipliers and Journalists Addressing Decision Makers and Citizens in the EU podporeného z prostriedkov DEAR EU a projektu Rozvojová spolupráca a migrácia podporeného z prostriedkov SlovakAid.
Za obsah zodpovedá Platforma rozvojových organizácií – Ambrela a nemožno ho považovať za názor donorov.

Mediálni partneri

logo týždeň
logo prohuman

Partneri

logo ČOSI

logo ambrela

Platforma rozvojových organizácií – Ambrela

(skrátene Ambrela) je strešnou organizáciou 28 prevažne mimovládnych organizácií na Slovensku (17 riadnych členov a 11 pozorovateľov), ktoré sa venujú rozvojovej spolupráci, humanitárnej pomoci, globálnemu rozvojovému vzdelávaniu, trvalo udržateľnému rozvoju doma aj v zahraničí a zastupuje ich spoločné záujmy na domácej pôde i v zahraničí. Viac na: www.ambrela.org